ENGELSİZ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ

BİZ KİMİZ ?

HAKKIMIZDA

Engellilerin, yaşamın her alanında karşılaştığı sorunları toplumla paylaşmak ve çözüm önerileri sunmak amaçlarımızın başında gelir. Ülkemizdeki ekonomik sıkıntılar, sosyal hayatımızı derinden etkilerken bu sorunlar engellilere çok daha hızlı yansımakta ve ne yazık ki tahrip edici olmaktadır . Engelli bir birey, diğer insanlarla temel ihtiyaçlar açısından eşit şartlar yaşamakla birlikte bu ihtiyaçların temin edilmesinde ki sunum maalesef engelliye bir türlü gerektiği gibi yansımamaktadır. Yaşam alanlarının, iş yerlerinin, kültür ve eğlence merkezlerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının; kentin planlamasında ki çalışmalarda engellinin yeterince dikkate alınmaması ya da kanunların arkasından dolanılması suretiyle özensiz ve göstermelik, engellinin işine yaramayan palyatif önlem ve uygulamalarla yapılmış olmasının sıkıntısı, umutsuzluğumuzu oldukça arttırmaktadır. On milyona yakın engelli yalan yanlış politikalarla, yıllardır çözülmeyen sorunlarla baş başa bırakılmışlardır. Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği bu sorunları bilen, yaşayan, bu sorunlardan nasıl çıkılacağını en iyi şekilde anlayan kişiler tarafından kurulmuştur. Çalışmalarımız bu sorunları, çözüm önerileriyle birlikte kamuoyunun dikkatine sunmak, devletin yetkili birimlerini harekete geçirecek planlamaları yapmak ve halkımızın bu konudaki duyarlılığını artırmak yönünde olacaktır.